S NÁMI VŽDY NĚCO NAVÍC

Volejte 608 826 611

Výběr klimatizace

Při výběru klimatizace by jste si měli položit několik základních otázek:

1. Jaký výkon by klimatizační soustava měla mít, respektive, jaký objem vzduchu (protoru) chcete ochlazovat (popřípadě ohřívat)?

Samotný výkon celé klimatizační soupravy je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují výsledný komfort při pobytu v místnotech, ať už se jedná o obydlí nebo kancelářské prostory. Proto je na samém počátku potřeba vyjasnit si vyjasnit, které místnosti chcete ochlazovat (ohřívat) a spočítat jejich objem.

Velmi zjednodušeně se dá říct a vychází to z historických zkušeností, že je možné vycházet z tohoto vzorce:

Místnost o velikosti 6m x 5m a výšce stropu 2,5m má objem 75m³. Tato hodnota se vynásobí 30 W, tudíž 30W x 75 m³ = 2.250 W, což nám vychází po převedení na kW hodnota 2,25 kW.

Pro místnost o objemu 75 m³ se pak doporučuje chladící výkon 2,25 kW. Nicméně se jedná o hodnotu orientační a tudíž jí neberte jako dogma. Samotný výkon pak ovlivňují další faktory, které je potřeba zvážit a zahrnout do výpočtu jako například kvalita oken, zateplení domu, jeho celkové tepelné ztráty a podobně. Pokud však celková hodnota objemu chlazeného prostoru přesahují tyto základní údaje, je skoro vždy nutná konzultace s odborníky, kteří dokáží posoudit veškeré faktoru ovlivňující výsledný tepelný komfort. Ale pro zcela jednoduchou představu tento výpočet stačí.

2. Co od klimatizace očekáváte?

Dnešní invertorové klimatizace již umožňují, aby si s nimi uživatel v chladnějších dnech přitápěl. Proto je důležité posoudit a rozhodnout se, zda chcete od klimatizace pouze chladit nebo i topit. Rovněž je dobré zjistit, zdali bude prostor obývat osoba s nějakou alergií, ale třeba i to, zda chcete klimatizační jednotku ovládat dálkově (mimo domov/kancelář). Bude ochlazovaný prostor obýván trvale nebo se bude jednat o kancelář? Všechny tyto další specifika je potřeba na začátku zvážit. Se vším Vám samozřejmě pomůžeme a poradíme.

3. Kde chcete umístit vnitřní klimatizační jednotku?

Podle požadavku klienta na umístění vnitřní klimatizační jednotky Vám doporučíme, kterou zvolit. V současné době je možností opět více. Základní umístění a dá se říct nejoblíbenější u zákazníků jsou jednotky nástěnné, dále pak kazetové (tyto se umísťují například pod podhledy), podstropní, kanálové a další. Opět Vám vše rádi vysvětlíme a doporučíme nejvhodnější umístění.

4. Cena a doplňková výbava klimatizační soupravy

V současné době je na trhu doslova nepřeberné množství různých značek, typů a modelů klimatizací. Naší snahou je nabídnout zákazníkovi co možná nejlepší a nejkvalitnější řešení za nízké ceny, což znamená nejlepší poměr cena/výkon. Vy nám sdělíte svou představu a my Vám pomůžeme a poradíme se vším, co se těchto zařízení týká. Navrhneme Vám několik možných řešení, ze kterých si sami nebo s naší pomocí vyberete.

Copyright © 2000 - 2018 Tekon.cz | Všechna práva vyhrazena. // Webdesign, enzymy a bakterie