S NÁMI VŽDY NĚCO NAVÍC

Volejte 608 826 611

Montáž, údržba, servis

Pravidelná údržba, záruční i pozáruční servis

Všichni víme, že o každé technické zařízení, je zapotřebí se starat. Není tomu jinak ani u klimatizace. Dlouhá životnost klimatizace je podmíněna pravidelnou údržbou. Základní informace pak dostanete při předání od našich techniků.

Provádíme všechny druhy servisů, oprav a čištění jednotek. Neudržovaná jednotka způsobuje zvýšení nákladů na provoz, snížení výkonu jednotky. Špinavé filtry mohou dokonce způsobit i zdravotní problémy.

Co vás čeká a jak se klimatizace montuje?

1.  Konzultace, návrh a cenová nabídka

2. Pokud si tedy vše domluvíme, přijedou naší certifikovaní technici na místo a  začnou s pracemi.

3. Zpravidla je zapotřebí udělat prostup stěnou proto abychom mohli roztáhnout rozvody pro klimatizaci. Tato část je ta, kde vzniká nejvíce nepořádku. Na to  jsme připraveni a vše uklidíme a očistíme

4. Následuje roztažení potrubí chladivového, potrubí na odvod kondenzátu vzniklého ve vnitřní jednotce. Dále vedle potrubí vedeme napájení k venkovní jednotce a komunikační kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou. V některých  instalacích se ještě instalují krycí lišty potrubí.

5. Nyní se instaluje již vnitřní jednotka na stěnu a propojujíme vnitřní a venkovní jednotku chladivovým potrubím, kondenzační hadicí a napájecími  kabely.

6. Potom proběhne spuštění systému, odzkoušení těsnosti systému, funkce  klimatizace.

7. Pokud je vše v pořádku, vše důkladně uklidíme a odneseme vzniklý nepořádek. Nyní můžeme funkční jednotku předat zákazníkovi. Vysvětlíme mu  funkce jednotky a zaškolíme ho.

8. Tento bod je nejkrásnější. Od této chvíle můžete klimatizaci ovládat sami. Tím si zpříjemníte pobyt doma nebo na pracovišti či jinde…

Copyright © 2000 - 2018 Tekon.cz | Všechna práva vyhrazena. // Webdesign, enzymy a bakterie